English

CompareNetworks jQuery'd Bread Crumb - jBreadCrumb

TÜMSİAD PROJE YÖNETİM MERKEZİ
Hoş Geldiniz,


Neden Buna İhtiyaç Duyuldu?


En son Bilim Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız Sn. Fikri IŞIK Bey'in de dile getirdiği gibi Devlet Desteklerinden KOBİ'lerin ancak %10 oranında faydalanabildiği, %90 oranında destek ve hibelerin KOBİ'ler tarafından çeşitli nedenler ile kullanılamadığı gerçeği ile ilgili öteden beri gelen sorunlar nedeniyle ihtiyaç duyulmuş ve son bir yıldır yaptığımız çalışmaların sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Amacı Nedir?


Üyelerin Devletin hibe ve teşviklerinden haberdar olmaları ve bürokratik engellere takılmadan gelir sağlamaları için gereken ortamı hazırlamak,

Üyelerin Fikir ve Projelerini değerlendirmek için gereken uzman desteğini sağlamak,

Üyelerin farklı kesimler tarafından yanlış yönlendirilmelerini önlemek,

TÜMSİAD üyelerinin dağıtılan hibelerden en çok faydalanan İş Adamları Derneği üyeleri olmalarını sağlamak,

Kimlere Hizmet Verilecek?


Merkezimiz kapasite bakımından sadece TÜMSİAD Üyelerine hizmet verebilecektir.

Hangi Hizmetler Verilecek?


Ücretsiz Hibe/Destek Check-Up'ı yapılarak Firma Hibe/Destek Raporu Hazırlanması,

Ücretsiz Online Danışmanlık Hizmeti,

Proje Yazdırma ve Hazırlatma (70 puan üzeri Projelerin anlaşmalı kurumlar vasıtasıyla ücretsiz olarak yazım ve hazırlanması)

Proje Yürütme ve İş Takibi (70 puan üzeri Projelerin anlaşmalı kurumlar vasıtasıyla uygun fiyatlarla proje yürütme ve iş takibi)

Sistem Nasıl Çalışacak?


Yalnızca Şifreli alandan Üye Portalından hizmet verilecektir

Öncelikle Üyemize bir soru formu doldurtulacaktır

Ücretsiz olarak destek Checkup 'ı yapılacaktır

Üç iş günü içinde hangi desteklerden yararlanabilecekleri kendilerine bir rapor halinde e-mail ile bildirilecektir

Söz konusu raporu şifreli kendi portalının dosya paylaşım alanında da her zaman görebilecektir.

Sonrasında ise Üyemiz dilerse Proje Yönetim Merkezinden online olarak ücretsiz danışmanlık alabilecektir.

Dilerse projelerini Proje Yönetim Merkezimiz ile anlaşmalı kurumlara yazdırabilecek, iş ve işlemlerini takip ettirebilecektir.

Anlaşmalı kurumlarımız ile Proje yazma ve yürütme anlaşması yapan Üyelerimiz Hibe veya Destekten yararlanmadıkça yürütme ile ilgili danışmanlık ücreti ödemeyeceklerdir.

Hizmet Kontrolü


Üyelerimiz, daha iyi hizmet alma adına üç ayda bir memnuniyet anketi doldurulması talep edilecek ayrıca kalite@tumsiad.org.tr mail adresine 7/24 dilek temenni ve şikayetlerini bildireceklerdir.


Tüm Üyelerimize şifreleri Bilgilendirme SMS' i içinde Cep telefonlarına gönderilmiştir.

Merkezimizin gerek TÜMSİAD camiası gerekse ÜLKEMİZ için hayırlara vesile olmasını dileriz.

DEVLET HİBELERİ

1.       Eleman desteği


a.       İş Kur

b.       Kosgeb

İşletme bünyesinde yeni istihdam edilen üniversite mezunu 2 personel için %50 destek verilmektedir. Ayrıca firmanızda çalışan personelin %30'una kadar İŞKUR üzerinden eleman istihdam edilebilmektedir. 12 aya kadar Aylık 1250 TL maaş + sigorta desteği sağlanmaktadır.

2.       Katalog desteği


a.       Yurtiçi

b.       Yurtdışı

Katalog Desteği İşletmelerin tanıtım amaçlı gerçekleştirileceği katalog ve yurt dışı reklam çalışmalarına %50 oranında destek verilmektedir. Reklam & Tanıtım Desteği Şirketlerin, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında desteklenir.


3.       Yurtdışı Seyahat ve Fuar desteği


Uluslararası işbirliğinin temin edilmesini veya artırılmasını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi program katılımları %50 oranında desteklenmektedir. Yurt dışında düzenlenen fuarlar masraflarına %50 destek verilmektedir. Yurt İçi Fuar Desteği: Yurt içinde gerçekleştirilecek fuar katılımlarına yönelik %50 oranında destek verilmektedir.


4.       Yurtdışı Kira Desteği


Sınai ve ticari şirketler yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına % 60 oranında desteklenir.


5.       Dış Pazarlara açılma ve Marka Desteği


Yurtdışı Belgeleri Desteği:
Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan belge, sertifika ve test, analiz raporlarına ilişkin giderler %50 oranında desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği:
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir. Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (Eğitim Desteği): Şirketlerin, Bakanlıkça uygun görülen konularda, eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderlerinin yıllık toplam 20.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 70'i desteklenir.


6.       Yurt Dışı Pazar Araştırma ve Pazar Giriş


İşletmelerin, ihracat amaçlı gerçekleştirdiği yurt dışı Pazar Araştırması giderlerine %70 oranında destek verilmektedir.


7.       Diğer Devlet HibeleriEşleştirme Desteği:
İşletmelerin, Eşleştirme Merkezlerinden alacağı hizmet giderleri %50 desteklenmektedir.
Danışmanlık Desteği:
İşletmelerin, Genel Yönetim, Yatırım, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. konularda alacağı danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler %50 desteklenmektedir.
Eğitim Desteği:
İşletmelerin, Genel Yönetim, Yatırım, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. konularda alacağı eğitim hizmetlerine yönelik giderlere %50 destek verilmektedir.
Enerji Verimliliği Desteği:
İşletmelerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetleri ile uygulama giderlerine %50 destek verilmektedir.
Tasarım Desteği:
İşletmelerin, ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine %50 destek verilmektedir.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği:
İşletmelerin, patent, faydalı model belgesi, yurt dışı marka tescil belgesi vb. tescil belgesi için yaptığı giderlere %50 destek verilmektedir.
Belgelendirme Desteği:
İşletmelerin; TSE, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlere %50 destek verilir. TSE ve TPE'den alınacak belgeler %100 desteklenir.
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği:
İşletmelerin, test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine %50 destek verilmektedir.
Bağımsız Denetim Desteği:
İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine %50 destek verilmektedir.
Gönüllü Uzmanlık Desteği:
İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için %50 destek verilmektedir.
Lojistik Desteği:
Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik giderlerine %50 destek verilmektedir.
Yurt Dışı Şirket Alım Desteği:
Şirketlerin yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %60 oranında desteklenir.
Alım Heyeti Programı:
Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında desteklenir.
E-Ticaret Sitesi Üyelik Desteği:
Şirketlerin, nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri %70 oranında desteklenir.

PROJE HİBELERİ

1.       Kosgeb


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumu. Detaylı bilgi için : http://www.kosgeb.gov.tr/

2.       Tübitak


Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Detaylı bilgi için : http://www.tubitak.gov.tr/

3.       Kalkınma ajansı


Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.

4.       Tkdk & Ipard


Tkdk yani Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu . Avrupa birliğinin ülkemizede kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın üretim şartlarını avrupa birliği standarlarına çıkarmak için , sağlamış olduğu bir HİBE destek programıdır. Detaylı bilgi için : Başvuru Koşulları ve http://www.tkdk.gov.tr/

5.       Santez


27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ'lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Detaylı bilgi için : https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/santez.aspx

6.       Teydep


Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek TÜBİTAK'ın temel işlevleri arasındadır. Bu işlevleri gerçekleştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Detaylı bilgi için : https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

7.       Ab projeleri


Avrupa Birliği Bakanlığı, AB süreci doğrultusunda kamu ve sivil topluma yönelik olarak pek çok proje geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Detaylı bilgi için : http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46008 ve http://www.ua.gov.tr/

DEVLET TEŞVİKLERİ

1.       Kdv


Kdv : Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2.       Gümrük vergisi


Gümrük vergisi : Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3.       Kurumlar vergisi


Kurumlar vergisi : Gelir veya Kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

4.       Gelir vergisi


Gelir vergisi : Gelir veya Kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

5.       Kkdf


Kkdf : Yatırım Teşvik belgesi kapsamındaki fonların kullanımı, Kaynak Kullanımı Destek Fonundan muaftır.

6.       Sgk


Sgk : Yatırım Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

7.       Arazi tahsisi

Arazi tahsisi : Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.Yukarıdaki destekler dışındaki talepler birebir değerlendirilecektir.